e mail   info@agrarischverzekerd.nl

Agrarische bedrijven

hebben specifieke risico's

INBRAAKPREVENTIE

Verbeterde risicoklasse-indeling voor bedrijven
Met de Verbeterde Risicoklasse-indeling voor bedrijven kan het inbraakrisico voor uw bedrijfspand(en) worden bepaald aan de hand van de attractiviteit en de waarde van de in uw bedrijfspand(en) aanwezige goederen en inventaris.
Vervolgens kan op basis van het inbraakrisico worden vastgesteld welke combinatie van beveiligingsmaatregelen het meest geschikt is voor uw bedrijfspand(en). Hierbij wordt per type beveiligingsmaatregel de zwaarte van het niveau weergegeven waarop de beveiligingsmaatregel(en) moet worden uitgevoerd.

Beschrijving
De attractiviteitslijst is een onderdeel van de Verbeterde Risicoklasse-indeling voor bedrijven. Aan de hand van deze lijst kan de attractiviteit van de in uw bedrijfspand(en) aanwezige goederen en inventaris voor inbrekers worden bepaald. De attractiviteit bepaalt samen met de waarde van de goederen en inventaris uw inbraakrisico’s.

Het Verbond van Verzekeraars ziet toe op de actualiteit van de attractiviteitslijst. Op basis van actuele ontwikkelingen worden nieuwe attractieve goederen aan de lijst toegevoegd en inschalingen aangepast.

De Verbeterde Risicoklasse-indeling voor bedrijven wordt onder meer gebruikt door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Als beveiligingsmaatregelen volgens de VRKI zijn uitgevoerd, kan een beveiligingsbedrijf een kwaliteitsdocument verstrekken. Hiermee kunt u als ondernemer aantonen dat er geschikte beveiliging is aangebracht in uw bedrijfspand(en). Verzekeraars kunnen de beschikking over een kwaliteitsdocument meenemen bij de bepaling van de verzekeringspremie.

Deskundigenpanel inbraakbeveiliging
De VRKI wordt beheerd door het CCV. Voor een goed beheer van de documenten maakt het CCV gebruik van het deskundigenpanel inbraakbeveiliging.
Het deskundigenpanel inbraakbeveiliging bestaat uit deskundigen van de volgende partijen:
• Verbond van Verzekeraars
• Beveiligingsbranche (Uneto-VNI, VEB en deskundigen op persoonlijke titel)
• Certificatie-instellingen
• Het CCV 

Link en download: 

VRKI voor bedrijven 2021
  VRKI kaart 2021 (pdf)