e mail   info@agrarischverzekerd.nl

Disclaimer

1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• De eigenaar: de eigenaar van de website;
• Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• De content: alle in de website aanwezige inhoud.

2 Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per e-mail aan ons te worden verzocht.

Agrarisch Verzekerd behoudt alle rechten voor.