e mail   info@agrarischverzekerd.nl

Downloads

Hieronder vindt u een aantal relevante documenten en formulieren om u verder te helpen.

Algemeen
 
   
Verbond van Verzekeraars
   Bedrijfsregeling Brandregres 2014
   
CCV
   CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)
   
Arbowetgeving
   Steunpunt RI&E
 
   Arboportaal
 
   Arbowet agrariërs
   
de Vereende (praalwagenverzekering)
   Folder praalwagen
 
   Aanvraagformulier praalwagen
 
   Verklaring technische deugdelijkheid praalwagen
   
Avéro Achmea
   ToplandPolis Toelichting
 
   ToplandPolis Wijzer
 
   Advieskaart Brandpreventie in Kassen
   

   
Polisvoorwaarden  
   
 Avéro Achmea
   ToplandPolis Begrippenlijst
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H1 Gebouwen
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H2 Bedrijfsmiddelen
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H3 Bedrijfsstagnatie
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H4 Verkeer
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H5 Aansprakelijkheid
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H6 Rechtsbijstand
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H7 Milieu
 
   ToplandPolis Verzekeringvoorwaarden H8 Algemene bepalingen
 
   ToplandPolis Clausuleblad Terrorisme-dekking

 
   
 
Overige voorwaarden kunt u hier inzien en downloaden.

   
Schade  
   
Avéro Achmea
   Schade-aangifte Algemeen

 
ASR 
   Schade-handleiding ASR voor zakelijke klanten
   Schadeformulier Algemeen ASR
 
   Schadeformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven ASR
 
   Schade aanmelding Landmateriaalverzekering voor kabel- en leidingschaden ASR